| Wprowadzenie | Twoje konto | Top Czytelnicy | Top Książki | Biblioteka |
KATALOGI Wypożyczalni dla Dorosłych | Oddziału dla Dzieci | Centralny

PODGLĄD MARC21

Przeszukiwanie katalogu po indeksie: 

Wyświetlonych zostanie max na stronie: 

opisów

               


Architektura systemu finansowego gospodarki

LDR
07744nam|a2200265|i|4500
001
n 20100419140701053342
005
2013-04-22
008
060207s2005||||pl|a|||f|f||||000|0|pol|d
020
_ _
a 8389069199
040
_ _
a WA N c WA N d MiGBPG
041
0 _
a pol
100
1 _
a Górski, Marian c (ekonomia). 1 n 96222015
245
1 0
a Architektura systemu finansowego gospodarki / c Marian Górski.
260
_ _
a Warszawa : b Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, c cop. 2005.
300
_ _
a 236 s. : b il. ; c 24 cm.
504
_ _
a Bibliogr. przy rozdz.
650
_ 7
a Finanse z Polska y od 1989 r. 2 JHP BN
650
_ 7
a Instytucje finansowe z Polska y od 1989 r. 2 JHP BN
650
_ 7
a Rynek finansowy z Polska y od 1989 r. 2 JHP BN
655
_ 7
a Podręczniki akademickie 2 JHP BN
920
_ _
a 83-89069-19-9
970
_ _
a Książka składa się z dziewięciu rozdziałów podzielonych na trzy części. Każda z nich dotyczy najważniejszych elementów systemu: instrumentów, podmiotów i rynków finansowych. Część pierwsza (rozdziały 1-3) poświęcona jest pieniądzowi i niepieniężnym instrumentom finansowym. Pieniądz jako najstarszy instrument finansowy zmieniał swoją formę dostosowując się do zmieniających się potrzeb człowieka i gospodarki. Niezależnie od zmieniającej się postaci pełnił jednak zawsze te same funkcje. Chciałem zwrócić m.in. uwagę na stałość określonych praw w obrocie pieniądza, niezależnie od tego czy było nim złoto, czy zapis w elektronicznym nośniku informacji. Instrumenty finansowe opisane są w grupach według najważniejszych kryteriów ich klasyfikacji (rodzaj reprezentowanego prawa, płynność, dochód, ryzyko). Dochodowość i związane z nią ryzyko instrumentów finansowych wpływają na ich ceny, które są zdyskontowaną sumą przyszłych strumieni dochodów. W rozdziale trzecim opisano podstawowe problemy ustalania efektywnych (rzeczywistych) i realnych stóp procentowych i dyskontowych.Część drugą (rozdziały 4-7) poświęciłem podmiotom systemu finansowego: finalnym wierzycielom i dłużnikom oraz pośrednikom finansowym, transferującym oszczędności tych pierwszych w zobowiązania drugich. Grupy pośredników finansowych zostały opisane zgodnie z kryterium sposobu pozyskiwania kapitału oraz możliwości i strategii inwestycyjnych. Kardynalne znaczenie w zarządzaniu działalnością pośredników finansowych ma ryzyko. Jego rodzaje, sposób pomiaru i zabezpieczeń zostały opisane w rozdziale siódmym.Część trzecia (rozdziały 8-9) poświęcona jest rynkom finansowym: natychmiastowym (spot) i terminowym. Rynki te zostały sklasyfikowane według najistotniejszych ich cech. Bardziej szczegółowo opisany został mechanizm funkcjonowania rynków o podstawowym znaczeniu dla gospodarki: walutowych, lokat międzybankowych, kapitałowych.Każdy rozdział zawiera zbiór pytań sprawdzających wybrane elementy wiedzy w nim zawartej oraz zadania, które ćwiczyć mają umiejętności praktycznego jej wykorzystania. Rozdziały kończą się listą rekomendowanej literatury krajowej, poszerzającej wiedzę w nich prezentowaną. W ostatniej części pracy pomieszczono odpowiedzi na pytania i rozwiązania zadań. W przypadku, gdy odpowiedź zawarta jest w tekście rozdziału, wskazane są strony, na których się ona znajduje.W zasadzie należałoby polecać studiowanie książki od jej początku według kolejności rozdziałów. Nie jest to jednak konieczne. Każda jej część stanowi względnie wyodrębnioną całość i może być przedmiotem oddzielnych studiów.Naczelną ideą książki jest całościowe systemowe ujęcie problematyki finansów gospodarki narodowej. Jak to zwykle bywa w ujęciach całościowych, gubi się szczegóły funkcjonowania konkretnych podmiotów i rynków finansowych. Zawiedzionych brakiem takiej szczegółowej wiedzy odsyłam do rekomendowanej w każdym rozdziale literatury.Książka ta napisana jest z myślą o kształceniu tych, którzy zawodowo związani będą z podmiotami i rynkami finansowymi oraz tych, którzy będą jedynie korzystać z ich usług. Dla pierwszych jest to niewątpliwie tylko wstęp do dalszych pogłębionych studiów. Dla drugich stanowić może kompendium wiedzy wystarczającej dla zrozumienia funkcjonowania finansowych partnerów biznesowych.
980
_ _
a 336.7(438)"1989/..."(075.8)   Aktualizacja strony: 01.08.2010 | Czas generowania strony: 0.0028 | Kontakt:
Jesteś: 4757627 osobą korzystającą z katalogu | 2192 razy logowano się na swoje konto
599 razy zrobiono rezerwację poprzez stronę WWW